• EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2015 BEASAINGO IKASTOLAn

  HIKZKUNTZ ERABILERAN eta GAITASUNETAN OINARRITUTAKO IRAKASKUNTZA EREDUA          

  Jarraian irakur dezakezue, laburtuta, EAEko Iksatolen emaitzak Ebaluazio Diangonstikoan eta baita Beasaingo Ikastolarenak ere, zehatz-mehatz.

  2013-15ekoarekin alderatuta grafiketan aldaketaren bat edo beste eman arren, esan genezake berrestu egiten direla aurreko urteetako emaitzak.

 • EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2013 BEASAINGO IKASTOLAn

  Egunotako prentsan irakurri dugu :"Jaurlaritzaren ebaluazio diagnostikoan ISEIk eman ditu hainbat emaitza: 10 urterekin hirutik bat ez da iristen gutxieneko mailara; 14rekin, ehuneko 37"

 • KIMU PROIEKTUA

  Lehen Hezkuntzako 1. ziklora bideratuta dago Kimu proiektua. Ikasleen oinarrizko konpetentziak garatzea helburu duten proposamen didaktikoen bilduma da Kimu. Irakasle taldeari, irakaskuntza-prozesua diseinatzen eta gauzatzen laguntzeko bitartekoak eta orientabideak eskaini nahi dizkio. Beti ere, ikasleen ezaugarriak eta hezkuntza xedea kontuan izanik...

 • MATEMATIKA ESKUETARA!

  Gizakion eboluzioarekin batera bidaiatu du matematikak mendez mende; helburutzat, egunerokotasunari ordena logikoa eta azalpena ematea izan duelarik. Izatez, haurretan, berezko jakin-mina eta erronkarako sena asetzeko tresnarik aproposenetariko bat da.

Beasaingo Ikastolaren Historia

ANDRAMENDI ELKARKIDETZAN ETA ELKARLANEAN

2.fw.png4.fw.png12.fw.png7.fw.png6.fw.png3.fw.png9.fw.png14.fw.png16.fw.png13.fw.png15.fw.png8.fw.png11.fw.png5.fw.png10.fw.png1.fw.png